فال حافظ

فال حافظ

کرشمه اي کن و بازار ساحري بشکن
به باد ده سر و دستار عالمي يعني
به زلف گوي که آيين دلبري بگذار
برون خرام و ببر گوي خوبي از همه کس
به آهوان نظر شير آفتاب بگير
چو عطرساي شود زلف سنبل از دم باد
چو عندليب فصاحت فروشد اي حافظ
به غمزه رونق و ناموس سامري بشکن
کلاه گوشه به آيين سروري بشکن
به غمزه گوي که قلب ستمگري بشکن
سزاي حور بده رونق پري بشکن
به ابروان دوتا قوس مشتري بشکن
تو قيمتش به سر زلف عنبري بشکن
تو قدر او به سخن گفتن دري بشکن

تعبیر فال : اگر صادقانه به سعی و تلاش بپردازی، به زودی به هدف و نتیجه ی دلخواه می رسی. سعادت و نیکبختی در دو قدمی تو است به شرط آنکه لحظات عمر را بیهوده به هدر ندهی. اراده ای راسخ داشته باش.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای mihanseda.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:mihanseda.ir